Itt vagyunk: Főoldal DOKUMENTUMOK 2014. évi beszámoló
Bekezdések

2014. évi beszámoló

2014_evi_beszamolo.pdf — PDF document, 606Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2015.05.22 12:02:09

Törvényszék:

Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:

Település:

Irányítószám:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet: 

Ajtó:

Képviselő neve:

Szervezet adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám: 

.

.

/

/

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

08 Győri Törvényszék

2

0

1

4

Tét Város Tűzoltó Egyesülete

Tét

9 1 0 0

utca

88

0 0

P K

1 9 8 9

5 0

6 0 4 4 3  

0 8

0 2

0 0 0 0 4 4 3

1 8 5 2 9 8 8 7

1

0 8

Varga Miklós Zsolt

2 0 1 5

0 1

3 0

Tét

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.05.26 17.56.59

background image

Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A.

Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D.

Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E.

Céltartalékok

Kötelezettségek

F.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év

Előző év

helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Tét Város Tűzoltó Egyesülete

79

61

79

61

631

1 136

631

1 136

710

1 197

710

1 197

822

710

-112

487

710

1 197

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.05.26 17.56.59

background image

Szervezet neve:

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység

Vállalkozási tevékenység

Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év

   előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év

   előző év
helyesbítése

tárgyév

előző év

   előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények

értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott

befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység

bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők

juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek

ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

Tét Város Tűzoltó Egyesülete

1 705

2 676

1 705

2 676

80

102

80

102

1 532

1 911

1 532

1 911

420

420

1

0

1

0

1 706

2 676

1 706

2 676

1 706

2 676

1 706

2 676

1 680

2 152

1 680

2 152

125

19

125

19

13

18

13

18

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.05.26 17.56.59

background image

Szervezet neve:

Alaptevékenység

Vállalkozási tevékenység

Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év

   előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év

   előző év
helyesbítése

tárgyév

előző év

   előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás

(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység

ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési

támogatás

B. Helyi önkormányzati

költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális

alapjaiból, illetve a Kohéziós

Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó

meghatározott részének adózó

rendelkezése szerinti

felhasználásáról szóló 1996. évi

CXXVI.törvény alapján kiutalt

összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Tét Város Tűzoltó Egyesülete

1 818

1 818

2 189

2 189

1 566

1 500

1 566

1 500

-112

487

-112

487

-112

487

-112

487

-112

487

-112

487

400

400

500

1 420

500

1 420

287

391

287

391

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.05.26 17.56.59

background image

1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:

Irányítószám:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet: 

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/

/

.

.

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

9 1 0 0

Tét

utca

88

5 0

0 0 P K 6 0 4 4 3  

1 9 8 9

0 8

0 2

0 0 0 0 4 4 3

1 8 5 2 9 8 8 7

1

0 8

Varga Miklós Zsolt

önkéntes tűzoltás, műszaki mentés

1996. évi XXXI. törvény 33. §, 33/A.§ és

a 33/B. §

Tét város és 8 környező település lakossága

12500

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.05.26 17.56.59

background image

1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:

Irányítószám:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet: 

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/

/

.

.

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

9 1 0 0

Tét

utca

88

5 0

0 0 P K 6 0 4 4 3  

1 9 8 9

0 8

0 2

0 0 0 0 4 4 3

1 8 5 2 9 8 8 7

1

0 8

Varga Miklós Zsolt

megelőzési információk

1996. évi XXXI. törvény 33.§, 33/A.§ és

a 33/B. §

Tét város lakossága

4000

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.05.26 17.56.59

background image

Szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

4.1    Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.2    Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3    Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében

felhasznált vagyon kimutatása

(összesen)

Közhasznú tevékenység érdekében

felhasznált vagyon kimutatása

(mindösszesen)

Előző év

Tárgyév

5.2    Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása

(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása

(mindösszesen)

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2    Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

6.1  Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott

        juttatás összesen:

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Tét Város Tűzoltó Egyesülete

anyagköltség

1 009

nyomtatvány,üzemanyag,tömlő,serleg,gyakorló kabát

igénybevett szolgáltatások költségei

430

szállítási ktg., karbantartás, telefonszámla,posta ktg.

egyéb szolgáltatások költségei

713

bank ktg.,KGFB,étkezés,élelmiszer,koszorú

2 152

2 189

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.05.26 17.56.59

background image

Szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

4.1    Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.2    Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3    Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében

felhasznált vagyon kimutatása

(összesen)

Közhasznú tevékenység érdekében

felhasznált vagyon kimutatása

(mindösszesen)

Előző év

Tárgyév

5.2    Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása

(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása

(mindösszesen)

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2    Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

6.1  Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott

        juttatás összesen:

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Tét Város Tűzoltó Egyesülete

értékcsökkenési leírás

19

nokia telefon egyösszegben leírt écs-je, projektor écs-je

pénzügyi műveletek ráfordításai

18

fizetendő kamatok

37

2 189

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.05.26 17.56.59

background image

Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az

adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló

1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve

a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes

tevékenységet végző személyek száma

(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló

2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Tét Város Tűzoltó Egyesülete

1 706

2 676

287

391

1 419

2 285

1 818

2 189

1 566

1 500

-112

487

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.05.26 17.56.59

background image

Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő

vissza nem térítendő

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Tét Város Tűzoltó Egyesülete

1 420 000

1 420 000

1 420 000

1 420 000

0

1 420 000

0

1 420 000

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.05.26 17.56.59

background image

Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142

M1 -  Mellékletek

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

08 Győri Törvényszék

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.05.26 17.56.59

background image

PK-142

PK-142-02 Szöveges beszámoló

szöveges beszámoló.pdf

background image

Document Outline

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek